Beneficiar

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Misiunea asumată a UEFISCDI privind învățământul superior este aceea de a fi un element de referință în elaborarea și fundamentarea politicilor publice, cu scopul de a îmbunătăți accesul, dar și calitatea serviciilor educaționale și de cercetare universitară, precum și pentru dezvoltarea unui cadru favorabil în vederea consolidării unei legături între programele de studii, rezultatele educaționale ale studenților și piața muncii.

Partener

Ministerul Educației și Cercetării (MEC)

Rolul Ministerului Educației și Cercetării este să asigure un mediu educațional care să permită dezvoltarea armonioasă a tuturor beneficiarilor săi, prin promovarea excelenței și îmbunătățirea accesului echitabil la educație. Viziunea instituției este de a oferi tuturor beneficiarilor săi acces la un sistem educațional performant, care să stimuleze atingerea potențialului maxim pentru fiecare dintre beneficiarii săi.

Website: edu.ro